SPC

Temat szkolenia: Statystyczne sterowanie procesem - SPC
Termin:6-7.10.2015 r.
Miejsce: Szczyrk Apartamenty Parkowe, Myśliwska 5
Cel:zapoznanie z metodami statystycznego sterowania procesem, a także przygotowanie do planowania i realizowania procedur SPC

Statystyczne sterowanie procesem, czyli SPC (z angielskiego Statistical Process Control) wykorzystuje narzędzia statystyczne do kontrolowania prawidłowego przebiegu oraz efektywności danego procesu. Wykorzystanie założeń tej metody znajduje zastosowanie także w ramach np. kontrolowania dostaw, czy też nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi i kontrolnymi. Zapraszamy na szkolenie z obszaru SPC wszystkich technologów, operatorów maszyn, osoby nadzorujące produkcję, a także kontrolerów i inżynierów jakości.

Podczas szkolenia uczestniczy zdobywają wiedzę z obszaru:

 • Procesu:
  • zmienności zwykłe i szczególne,
  • rozkład (Voice of process) i badanie jego normalności,
  • unkcjonowanie – wskaźniki Pp, Ppk,
  • unkcjonowanie a wadliwość,
  • liczenie jego zdolności dla rozkładów odmiennych od normalnych,
 • Miary zmienności,
 • Badania zdolności jakościowej:
  • maszyn (Cm, Cmk),
  • procesów (Cp, Cpk),
 • Kart kontrolnych:
  • analiza sygnałów,
  • dla wartości mierzalnych – projektowanie i przykłady obliczeniowe,
  • przy alternatywnej ocenie właściwości (p, np, c, u),)
  • praktyczne uwagi związane z ich stosowaniem.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe materiały w formie podręcznika.

Koszt: 1290 zł + VAT. W cenie wliczone jest również wyżywienie, zakwaterowanie i materiały szkoleniowe.

Zapisz się na szkolenie