Nadzór

Temat szkolenia: Nadzorowanie i kontrola wyposażenia pomiarowego
Termin:18-20 października 2018 r.
Miejsce:Szczyrk Hotel ELBRUS, ul. Słoneczna 8
Cel:przygotowanie pracowników do prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz zapoznanie z zasadami wzorcowania użytkowych przyrządów do pomiaru długości i kąta

Zakres szkolenia obejmuje:

 • zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań:
  • PN-EN ISO 9001:2009 / 9001:2015,
  • PN-EN ISO 10012:2004 oraz
  • przepisów metrologii prawnej (uwzględniono ostatnią nowelizację ustawy Prawo o miarach z lipca 2004 r. oraz Unijną Dyrektywę MID dotyczącą przyrządów pomiarowych)
 • wyrażanie niepewności pomiarów – podstawy, dokumenty odniesienia
 • wymagania dotyczące laboratoriów wzorcujących wyposażenie pomiarowe (w tym wymagania dla laboratoriów wewnętrznych działających we własnym przedsiębiorstwie)
 • szczegółowe omówienie procedury nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym
 • zapisy (ewidencja wyposażenia, świadectwa wzorcowań, zapiski sprawdzeń)
 • system zapewnienia spójności pomiarowej, organizacje międzynarodowe i krajowe, system akredytowanych laboratoriów
 • przykłady procedur dotyczących sprawdzeń użytkowych przyrządów
 • uwaga: nowe podejście do wzorcowania wyposażenia wg ostatnich norm w tym zakresie
 • ćwiczenia praktyczne z kalibracji wybranych grup wyposażenia pomiarowego

Materiały szkoleniowe, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe wraz ze szczegółowymi instrukcjami pracy dotyczącymi konkretnych sprawdzeń oraz wszystkimi dziennikami Urzędowymi GUM w wersji elektronicznej (około 200 MB).

Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz wręczeniem certyfikatów uprawniających do nadzoru i wzorcowania wyposażenia pomiarowego.

Koszt szkolenia 1600 zł. 1) za każdą zgłoszoną osobę (zawiera koszt szkolenia, zakwaterowania, pełnego wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych); przyjazd w przeddzień szkolenia dodatkowo płatny 110 zł. netto

1) cena netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%

Zapisz się na szkolenie